AMNYTT 4/2016 - Page 100

Bruksområder + Kompetanse | News for Process Automation 1/2016 Vi jobber sammen for skreddersydde løsninger Når man skal montere nye komponenter i prosessanlegg, må disse komponentene være kompatible med det distribuerte kontrollsystemet (DCS). Derfor arbeider Pepperl+Fuchs tett sammen med de største kontrollsystemprodusentene. Resultatet blir skreddersydde løsninger for eksplosjonsbeskyttelse som er enkle å integrere. Utprøvde DCS-løsninger Beskrivelser som ”kontrollens hjerte” eller ”kommunikasjonens ryggrad” beskriver tydelig hvor viktig det distribuerte kontrollsystemet er i et prosessanlegg. Kontrollsystemet behandler all informasjon og data som er relatert til anlegget og prosessene, lenker dem sammen logisk og gir et abstrakt bilde av prosessen i et system. Med alle disse oppgavene er det avgjørende for anleggsoperatøren at driften går feilfritt. Når et bestemt distribuert kontrollsystem skal velges, må operatøren ta en viktig avgjørelse som vil få konsekvenser for flere tiår fremover. Man må kunne integrere nye eksplosjonsbeskyttelseskomponenter i kontrollsystemet som en del av fremtidig anleggsmodernisering, oppgradering eller utvidelse for å sikre kontinuerlig drift. 14 ”Hver eneste maskinvaretest i felten koster anleggsoperatørene mye penger. Hvis nyinstallerte komponenter skaper problemer under drift, blir dette en enda større byrde med tanke på tid og kostnader. For over 30 år siden startet vi prosessen med å løse dette problemet. Da tok vi de første skrittene mot å knytte nære bånd med de store kontrollsystemprodusentene”, sier Karsten Fischer, direktør for Global Account Management, Pepperl+Fuchs Houston i USA. ”Ved at vi tok disse skrittene, kan vi nå tilby våre kunder skreddersydde løsninger som er testet med tanke på aktuell systemstruktur.” Pepperl+Fuchs har bygd opp et tett nettverk med sine egne eksperter. Kundeansvarlige fungerer som hovedkontakt for kontrollsystemprodusentene. Det at løsningene fra automasjonsspesialistene gjennomgår omfattende kompatibilitetstester med relevant DCS, i tillegg til å bli testet i felten, er klare fordeler. Kontrollsystemprodusentene beskriver løsningene som foretrukne løsninger som raskt kan integreres med løpende drift.