AMNYTT 3/2019 - Page 99

Sømløs, pålitelig og robust Advanced Shielding Technology står for helt sikre skjermede M8 og M12 kontakter. Den store overfl aten og komplett tilkobling av skjermfl ens og plugg sikrer ikke bare pålitelighet ved høye mekaniske belastninger som støt og vibrasjon, men også svært lite oppvarming ved kortslutning. Den forbedrede skjermen sikrer fremtidssikker dataoverføring på 40 Gbit/s, selv i miljøer som er utsatt for høye elektromagnetiske belastninger. De robuste kontaktene med Advanced Shielding Technology beskytter data, signal og kraftoverføring mot forbigående overspenninger, samt lynstrømmer på opptil 20 kA. Webcode: #2253 Advanced Shielding Technology Skann QR-koden, og se video av produksjonsprosessen Designed by PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT 31