AMNYTT 3/2019 - Page 98

Nye teknologier – nye muligheter Helt sikker skjerming Advanced Shielding Technology er det innovative skjermkonseptet for konfeksjonerte pluggforbindere. Under produksjonsprosessen innhylles kabelskjermen fullstendig i fl ytende metall og sørger for en ekstremt pålitelig, robust skjermtilknytning. Øk overføringskvaliteten til data, signaler og ytelse selv under ekstreme miljøforhold. Stol på fremtidssikker kabling i moderne fabrikkautomatisering. 30 PHOENIX CONTACT