AMNYTT 3/2019 - Page 96

Nye teknologier – nye muligheter Digital markedsplass for automatisering PLCnext Store utvider økosystemet PLCnext Technology. Dette omfatter maskinvare, programvare og et voksende fellesskap av innovative designere, utviklere og beslutningstakere. Den digitale markedsplassen presenterer applikasjoner (apps) spesielt forberedt på automatiseringsteknologi. Her fi nner du både programvare biblioteker for akselerert PLS-programmering og Apps for funksjonell utvidelse av en PLCnext Control, uten noen kunnskap om programmering. plcnextstore.com Pump Station Control 28 PHOENIX CONTACT Basic Light Control Intrinsically Safe