AMNYTT 3/2019 - Page 94

Trygg og åpen automatisering Programmering av intelligente løsninger Løs krevende automatiseringsoppgaver, beskytt menneske og maskin : Den første PLCnext Control som kombinerer standard- og sikkerhetsrelevante beregninger i en enhet. Som en del av det åpne økosystemet PLCnext Technology, er parallell programmering basert på etablerte programvareverktøy mulig. Hvor man kan kombinere f.eks. funksjoner i henhold til IEC 61131-3 med rutiner fra C/C++, C# eller Matlab Simulink og fusjonere disse inn i et samlet system. Safety-kontroller for PLCnext Technology PLCnext Control RFC 4072S nyhet ® I tillegg til en ytelsessterk Intel i5 Dual Core-prosessor har PLSen et arbeidsminne på 4 GByte. De sikkerhetsrelevante kalkuleringene utføres av to uavhengige CPUer med utgangspunkt i ulike arkitekturer. Den er derfor egnet for applikasjoner med de høye sikkerhetskravene etter SIL 3 henholdsvis PL e. Ved bruk i Profi net- og Profi safe-systemene benytter denne sikkerhetsrettede kontrolleren dagens PROFIsafe- Profi l V2.6.1. phoenixcontact.no/plcnext 26 PHOENIX CONTACT neu