AMNYTT 3/2019 - Page 93

Intelligent fordeling Komfortabel styring Fremtidssikker investering Den integrerte laststyringen fordeler tilgjengelig tilkoblingseff ekt optimalt til samtlige ladepunkter – etter innstillbare regler. Det forhindrer lastoverskridelser og sikrer anleggets tilgjengelighet. Du konfi gurerer, styrer og overvåker ladeanlegget ved hjelp av en nettleser. Administrer brukere og ladepunkter, frigi ladeprosesser og få tilgang til all data, oversiktlig og med eksportmuligheter. Du mottar programvarelisenser helt i tråd med antall ladepunkter hos deg. Og nye ladepunkter legger du helt enkelt til, uten å måtte foreta ny konfi gurering. Vi tilbyr dessuten gunstige oppgraderinger dersom du ønsker mer omfattende utvidelser. PHOENIX CONTACT 25