AMNYTT 3/2019 - Page 92

Intelligent styring av ladeanlegg Fremtidssikker integrering av e-mobilitet Bygg ut lademuligheter, sikre tilgjengeligheten: Med den begrensede nettilkoblingen på stedet må de som har ansvaret for å planlegge og sette opp ladeanlegg, oppnå optimal ladeeff ekt for hvert ladepunkt. Samtidig må sikker drift ivaretas. Like viktig er det også at avregningen kan foretas absolutt nøyaktig, og at ladeanlegget kan utvides helt uten problemer. Programmet for styring av ladeanlegg EV Charging Suite optimaliserer ladestasjoner Det skalerbare programmet danner grensesnittet mellom elbileiere, leverandører av betalingstjenester og leverandører av strømnett og ladeanlegg. Ved å implementere sanntidsdata i energistyringen kan du for eksempel lade miljøvennlig ved hjelp av fornybare energier, og du sikrer at det er tilstrekkelig eff ekt tilgjengelig også for andre forbrukere. Tilpassede brukerroller, lett forståelig touchbetjening for ladeanleggets kunder og nøyaktig avregning via Open Charge Point Protocol (OCPP) inngår også i pakken. Webcode: #2020 24 PHOENIX CONTACT nyhet