AMNYTT 3/2019 - Page 9

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Pressemeldinger
Gunnar Gjesdal
får ansvar for
samferdsel i NEK
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)
bygger opp en ny komite som skal
arbeide med el og ekom i vegtra-
fikksystemer. Gunnar Gjesdal er
ansatt som fagsjef for samferdsel
og vil blant annet få den nye komi-
teen som arbeidsområde.
Gunnar Gjesdal er ansatt i NEK som ny
fagsjef i en nyopprettet stilling innen-
for samferdsel. Han er utdannet som
elektroingeniør og har en Master of
Business Administration fra Newcastle
Graduate School of Business i Austra-
lia. Gunnar er også autorisert elektro-
installatør gruppe L.
Gjesdal har omfattende erfaring som
elektroingeniør og har arbeidet 13 år
med elanlegg innenfor vei og tunnel.
Sist kommer han fra stillingen som sje-
fingeniør i DSB.
Hundrevis av anleggskritisk utstyr
på anlegget.
Når et kritisk utstyr begynner å feile,
trenger rett person rett informasjon for
å ta den rette avgjørelsen.
NÅ KAN DU DET
Samarbeid om viktige beslutninger når
som helst, hvor som helst. Opprettholdelse
av produksjonen betyr ofte å håndtere
det uventede - raskt og presist. Plantweb
Optics samhandlingsplatform forbinder
produksjonsteamet med anlegget via mobile
enheter med beslutningsstøttende informasjon
til rett person til rett tid.
For å lære mer om hvordan komme i gang, besøk
Emerson.com/CollaborationSoftware. Kontakt oss på telefon:
35575600 eller send oss en mail på info.no@emerson.com
Registrer deg for å få
nyheter fra Emerson
Emerson.com/subscribe
Emerson-logoen er et Emerson Electric Co varemerke
og servicemerke. ©2019 Emerson Electric Co.