AMNYTT 3/2019 - Page 83

Intuitiv konfi gurering Spar tid Servicevennlig Den brukerstyrte installasjonsassistenten er ensbetydende med enkel konfi gurering og like enkel idriftsetting. Du konfi gurerer ytterligere enheter ved å duplisere konfi gureringsfi ler via nettserveren. Varianter med Rogowski-måleinngang sparer deg for mye tid ved kabling og konfi gurering: Alle vanlige Rogowski-spoler, uavhengig av produsent, kobles til direkte, uten måleomformer, som ellers er nødvendig. For rask feilmeldingsanalyse eksporterer du foreliggende konfi gureringsfi ler samt historiske melde- og feilmeldingslister. Lokalt på stedet gjenkjennes feil- og alarmtilstander i form av en fargeforandring på displayet. PHOENIX CONTACT 15