AMNYTT 3/2019 - Page 82

Energiovervåking skaper transparens Den raskeste veien til energimåling Digitale tjenesteytelser og global tilgang grunnet skytilgang betyr høytilgjengelighet og transparens: Energimåleutstyret samler inn og kommuniserer energidataene i de overordnede styre- og ledelsessystemene dine. Ved hjelp av den nettbaserte, brukerstyrte installasjonssassistenten konfi gurerer og integrerer du enhetene i kun få trinn. Måleutstyr for energistyring Energimåling i bare tre trinn Sett opp kommunikasjonsgrensesnitt, velg strømnettype, still inn måleinngangen: På bare ett minutt er EMpro-energi- måleutstyret ferdig konfi gurert og integrert i nettverket. Du kan se helt bort fra kablings- og konfi gureringsarbeid, og bruke de smarte nettserverfunksjonene. Digitale tjenesteytelser og global skytilgang gir høy tilgjengelighet og transparens. nyhet Webcode: #1267 14 PHOENIX CONTACT