AMNYTT 3/2019 - Page 81

Lengre levetid Permanent tilgjengelighet Pålitelig forsyning Det innovative PFC-konseptet gir høy virkningsgrad over hele eff ektområdet. Strømforsyningen din får dermed enda lengre levetid. Utilsiktet utløsning av forsikringen ved nettsvingninger forhindres, uten innkoblingsstrømstøt. Du kan dermed benytte fl ere enheter pr. ledningskrets. Den forebyggende funksjonsovervåkingen signaliserer tidsnok tap av en fase i trefasenettet, eller kortslutninger. Anlegget forsynes pålitelig videre under alle omstendigheter. PHOENIX CONTACT 13