AMNYTT 3/2019 - Page 78

Optimalisere drift og vedlikehold Med pulsen på anlegget Sikre anleggsdriften, og ta i bruk digitale tjenesteytelser via skytilknytning: Assistansesystemet for overspenningsbeskyttelse leverer informasjon om installasjonens faktiske belastning. Skybasert innsamling og evaluering åpner for forebyggende vedlikehold av anlegget. Intelligent overvåkingssystem Transparent innsyn i anlegget ImpulseCheck er verdens første intelligente assistansesystem for overspenningsbeskyttelse på nettbeskyttelsesområdet. Med denne modulen gjenkjenner du, via skytilknytning, state of health i hver enkelt leder, og du får helt nye, digitale tjenesteytelser. nyhet phoenixcontact.no/impulsecheck 10 PHOENIX CONTACT