AMNYTT 3/2019 - Page 76

Den komplette løsningen til automatikkskapet Ny defi nisjon av automatikkskapbygging Hver gang et automatikkskap skal bygges, spiller prosesskostnader en stor rolle. Det å redusere disse kostnadene er en ideell tilnærming for å forbedre den økonomiske eff ektiviteten når maskiner og anlegg skal produseres. Helt i tråd med bedriftenes ulike rammebetingelser utvikler våre eksperter et konsept sammen med deg. Ta i bruk våre erfaringer med bedriftsintern maskin- og automatikk- skapbygging for å skape skreddersydde, gode løsninger til deg selv. Optimaliserte prosesser innen automatikkskapbygging Fra Engineering og helt til produksjon: COMPLETE line hjelper deg til å fremstille automatikkskap så eff ektivt som overhodet mulig. Dermed får du et skreddersydd konsept som optimaliserer prosessene dine. Ved hjelp av vår fremstilling av koblingslister håndterer du også perioder med høye bestillingsvolum absolutt fl eksibelt, og du kan implementere ferdig utstyrte monteringsskinner i automatikkskapproduksjonen just-in-time. Engineering, anskaff else, installering og drift, alt blir betydelig enklere. Webcode: #2247 Skann QR-koden, og se video med helautomatisk bestykningsmaskin 8 PHOENIX CONTACT