AMNYTT 3/2019 - Page 74

Den komplette løsningen til automatikkskapet Rask installering med system Maskin- og programvarekomponenter som er tilpasset hverandre danner selve fundamentet for rask og rimelig fremstilling av automatikkskap. Uansett om det dreier seg om enkeltproduksjoner eller større ordre. Den integrerte systemet COMPLETE line består av de viktigste komponentene samt tilbehør til din automatiseringsløsning. Det er enhetlig i desgin, håndtering og funksjon. Automatikkskapene dine settes dermed opp raskt og intuitivt. Enkel konfi gurering, intuitiv installasjon: COMPLETE line 6 PHOENIX CONTACT