AMNYTT 3/2019 - Page 73

Spar tid gjennom hele Engineering-prosessen Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete følger hele prosessen med automatikkskapbygging. Programmet har et lett forståelig brukergrensesnitt og gjør det mulig å planlegge koblingslister individuelt, inkludert tilhørende merker. PROJECT complete har optimaliserte grensesnitt til alle vanlige CAE-programmer. Med enkle tastetrykk overtar programmet dataene fra elplanen, og setter opp tilsvarende koblingslist automatisk. Webcode: #2248 Skann QR-koden, og se video over CAE-integreringen PHOENIX CONTACT 5