AMNYTT 3/2019 - Page 70

HIGHLIGHTS 2019 Kreative løsninger for en smart verden På din vei inn i en smart verden støtter Phoenix Contact deg med et mangfoldig utvalg av innovative produkter, programvare, tjenester og know-how egnet for dine applikasjoner. Høydepunktene fi nner du i denne brosjyren og selvfølgelig på nettet: phoenixcontact.no/highlights2019 2 PHOENIX CONTACT