AMNYTT 3/2019 - Page 7

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#HMI & IoT
Exor
MULTI-TOUCH OPERATØRPANELER
• Elegant visualisering, trend, alarm og datalogging
• Flerbruker klientserver-topologi
• Skyløsninger med MQTT
• HTML5 for klienter på nettbrett og smarttelefon
• Integrert CoDeSys PLS
• Typegodkjent DNV GL
Møt oss på stand B03-30
SCADA | HMI | PC | NETTVERK | IoT
LEDENDE LEVERANDØR AV PROGRAMVARE OG PRODUKTER FOR AUTOMATISERING OG INDUSTRIELL IT
post@autic.no +(47) 33 30 09 50
au ti c . n o