AMNYTT 3/2019 - Page 66

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#66 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Automatisering i
havbruksindustrien
Havbruksindustrien i Norge har utviklet seg til å bli en
av landets viktigste.
Denne næringen skaper verdier med naturgrunnlag fra
havet, etablerer arbeidsplasser i distriktene og sørger
for store eksportinntekter.