AMNYTT 3/2019 - Page 65

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Pressemeldinger
Autic forsterker
salgsstaben
Henrik Sørensen er ansatt som
salgsingeniør hos Autic. Han vil ha
fokus på kontakt og oppfølging av
både eksisterende og nye kunder,
for å tilby tekniske produkt- og
systemløsninger tilpasset kunde-
nes behov.
Henrik er utdannet elektro- og au-
tomasjonsingeniør ved Universite-
tet i Sørøst-Norge. Han har en allsi-
dig bakgrunn og salgserfaring, blant
annet fra Thomson Reuters, Point
Carbon og Bates Gruppen. Henriks
første mål er å styrke salgs og mar-
kedsaktivitetene, slik at Autics løs-
ninger og produkter kan skape enda
flere fornøyde kunder i det norske
markedet.