AMNYTT 3/2019 - Page 64

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#64 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Emerson har ansvaret for hele automatiseringsleveransen,
som også omfatter moderne vedlikehold
tjenester som gir personell relevante
sanntids produksjonsdata og ana-
lyser. BP bruker DeltaV™ integrer-
te kontroll- og sikkerhetssystemer,
AMS Device Manager programvare
for overvåkning av instrumenter og
ventiler ute på plattformen, mens
de bruker Plantweb-løsninger for
fjernovervåking av prosess og til-
standsovervåking anlegget fra ba-
sen på land.
BP har investert flere milliarder
pund i Clair Ridge, et felt som er
utviklet av BP og samarbeidspart-
nerne ConocoPhillips, Chevron og
Shell. Byggingen av plattforme-
ne ble ferdigstilt i 2016, og first oil
var 23. november 2018. Clair Ridge
er designet for 40 års produksjon,
med et utvinnbare oljereserver på
640 millioner fat olje. Topp-pro-
duksjonen forventes å være rundt
120.000 fat olje per dag. Clair Rid-
ge er den første faste installasjonen
vest av Shetland.