AMNYTT 3/2019 - Page 62

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#62 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Kontrollsystemet delta V er kjernen i leveransen
Ansvar for hele elveransen
Emerson ble valgt tidlig som
«Main Automation Contractor» for
Clair Ridge-prosjektet, der de fikk
ansvar for hele automasjonsleve-
ransen, inkludert kontrollsystemer,
instrumentering, ventiler og løs-
ninger for prediktivt vedlikehold.
BP startet produksjonen på feltet
i slutten av 2018, og systemene for
integrert kontroll- og sikkerhet ble
satt i drift på de brokoblede platt-
formene. BP brukte Emerson’s
«Project Certainty»-metodikk og
rådgivning for å definere prosjekt-
mål og eliminere kostnader, re-
dusere kompleksitet og risiko, og
åpne for endringer sent i prosjekt-
gjennomføringsfasen.
Ved hjelp av det nyeste innen
sky-løsninger for integrerte engine-
ering-team, kjørte BP og Emerson
det globale prosjektet på en virtuell
plattform og var i stand til å samar-
beide på tvers om design, utvikling
og testing i et felles sky-miljø. Dette
førte til at endringer kunne gjøres
effektivt i prosjektfasen og testing
ble utført remote, noe som reduser-
te reiser, gjennomføringstid, kost-
nader og risiko i prosjektet.