AMNYTT 3/2019 - Page 61

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#AMNYTT NR. 3 2019
Leverer prediktivt
vedlikehold og
operative
støttetjenester til
BP i Nordsjøen
Etter en sikker oppstart av Clair Ridge,
kan Emerson Automation Solution starte
fjernovervåkning og gi sanntidsdata for å
maksimere produksjonen på Clair-feltet på
britisk sektor. Emerson, som er en global
teknologi- og automasjonsleverandør, har
blitt tildelt en femårig kontrakt med BP for å
gi prediktiv vedlikeholds- og operasjonelle
støttetjenester for å sikre trygg, optimalisert
produksjon fra sin Clair Ridge-plattform og
Glen Lyon FPSO.
Tilrettelagt av Iver Evensen,
Emerson Automation Solution