AMNYTT 3/2019 - Page 59

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#59 /68
er mer unøyaktige enn Pt-100
elementer, de drifter også bety-
delig mer. I dag er det derfor kun
temperaturområdet som skiller
bruk av Pt-100 elementer og
termoelementer. E+H anbefaler
Pt-100 under 600°C og Termo-
elementer over 600°C.
Finn din type
De vanligste termoelementene
er type J, E, K, N, R, S og B:
• Type J anbefales opp til 750
grader C. Den kan brukes uten
beskyttelseslomme der gassen
er oksygenfri, eventuelt kan en
velge en større diameter på ka-
belen.
• Type E produserer en høy ut-
gangsspenning (68µV/ grad C)
som gjør den vel egnet til cryo-
genisk (lavtemperatur) bruk.
• Type K tåler godt oksiderende
gasser, men bør ha beskyttel-
seslomme i reduserende atmos-
fære. Den er pålitelig og nøyaktig,
og brukes opp til 1100 grader C.
• Type N kan brukes i samme
temperaturområder som type K.
• Type R og S brukes opp til 1450
grader C, mens type B kan tåle
opp til 1700 grader C. Disse ter-
moelementene blir lett foruren-
set og må brukes sammen med
en gasstett lomme i flere lag.
AMNYTT NR. 3 2019