AMNYTT 3/2019 - Page 58

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#materialer. Selve lommematerialet
vil også kunne forurense termoele-
mentet ved høye temperaturer. Et
eksempel på dette er 446SS som
ved høye temperaturer forårsaker
kjemisk forurensning av type K-ele-
ment (Ni-CrNi). Type K-elementer
drifter lettere enn type N-element
pga egenskapene til metallene det
består av. De har samme tempera-
turområde, men type N er litt mer
kostbar.
Pt100 vs. TC
Pt100-elementene har tradisjonelt
ikke vært så raske og robuste, men
produsentene har forsket mye for
å forbedre teknologien. Endress+-
Hauser har utviklet en maskin som
produserer tynnfilm Pt-100 senso-
rer med høy presisjon og ved meget
lav relativ fuktighet. Den sveiser de
tynne sensorlederne, i motsetning
til lodding som foretas ved manu-
ell produksjon. Resultatet er Pt-100
sensorer som er både raske og vi-
brasjonsmotstandsdyktige,
med
meget god langtidsstabilitet. De
kan derved brukes på områder der
termoelementer tidligere ble brukt,
den gang de var raskere og mer vi-
brasjonsdyktige. Termoelementer