AMNYTT 3/2019 - Page 55

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Pressemeldinger
ST100 masseflow meter
ST100 er den mest avanserte må-
leren fra FCI, og forhandles av
Flow-Teknikk AS. Måleren kan la-
gre opptil fem unike kalibreringer
av ulike gassmikser av samme gass
eller forskjellige gasser. Skalerin-
gen er fra 100:1 til 1000:1.
Måleren leveres med on-board data-
logger og 2GB SD kort som standard.
ST100 serien består av to modeller:
ST og STP. ST måler både flow og
temperatur, STP måler i tillegg trykk.
Begge modellene finnes med singel
eller dobbel sensor. Skjermen er en
stor 2” x 2” LCD skjerm, med naviger-
bar meny. I menyen kan man endre
blant annet måleenheter, rørdimen-
sjon og medie.
www.jumo.no
JUMO AS, Storgata 4 A, 1767 Halden, Norge, Telefon: +47 67 97 37 10, E-mail: info.no@jumo.net