AMNYTT 3/2019 - Page 54

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Pressemeldinger
www.inlineprosess.no
Total leverandør av
instrumentering,
ventiler og
prøvetaking til
vann og avløp.
En fremtidssikker
IT-strategi med Edge
Data Center
Mengden data som må behandles, øker på grunn av
digital transformasjon, og derfor trenger bedriftene
en rask og enkel løsning for å skape nye datasentre.
Samtidig er innledende databehandling nær opprin-
nelsen til dataene avgjørende for å muliggjøre lave
latenstider for sanntidsapplikasjoner.
Modulære Edge Data Center fra Rittal tilbyr den ideelle
løsningen.
Edge Data Center er desentraliserte IT-systemer som
ligger i umiddelbar nærhet av dataopprinnelsen, noe
som bidrar til å sikre en svært rask første databehand-
ling. Nettverksutstyr og Internet of Things bruker et
stort antall sensorer, som genererer datastrømmer som
må behandles kontinuerlig. Datasentrene er også koblet
til sky datasentre for nedstrøms bearbeiding. Program-
vareapplikasjoner i tilkoblede datasentre bruker disse
oppdaterte dataene til analyse.
Ventiler
Prøvetakere
Flow målere
Instrumentering
Nivå måling
Trykk / temp.
Gass måling
info@inlinepro.no
tlf. 33 19 29 15