AMNYTT 3/2019 - Page 53

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Pressemeldinger
AxFlow AS
kjøper
Innva AS
AxFlow AS har med virkning fra 29.
april kjøpt samtlige aksjer i Innva
AS. Innva, etablert i 2014 og lokali-
sert på Skui i Bærum kommune, har
siden etableringen posisjonert seg
som en betydelig leverandør av
ventiler og ventilløsninger til vann-
og avløpsmarkedet i Norge.
I alle år siden etableringen har Innva vist
en imponerende veksttakt. Grunnlaget
for suksessen har vært samarbeidet
med den østerrikske ventilprodusenten
Hawle i kombinasjon med lokal teknisk
kompetanse og et høyt service-nivå.
Innva vil etter oppkjøpet fortsette å ar-
beide i markedet som før som et selv-
stendig selskap, med sin egen logo og
med kontor i sine nåværende lokaler på
Skui.
I min prosess må jeg ha pålitelige
trykkmålinger, både lokalt og remote.
NÅ KAN DU DET
Reduser utfordringene på vedlikehold
relatert til trykkmålinger, få forbedret sikkerheten til
operatøren og få kontinuerlig tilgang til trykkavlesningen
med Emerson’s Wireless Pressure Gauge.
Emerson’s velkjente piezoresistive
sensorteknologi gir overtrykksbeskyttelse
og flere barrierer mot prosessmediet
for å øke pålitelighet og sikkerhet.
Elektronisk overføring av data til lokal
viser og statuslampe for feilindikasjon.
WirelessHART ® kommunikasjonen sender
informasjonen videre til kontroll- og
overvåkingssystem hvert minutt. For å lære mer om produktet besøk
EmersonProcess.com/Rosemount-Wireless-Pressure-Gauge.
Kontakt oss på telefon: 35575600 eller send oss en mail på
info.no@emerson.com
Registrer deg for å få
nyheter fra Emerson
Emerson.com/subscribe
Emerson-logoen er et Emerson Electric Co varemerke
og servicemerke. ©2019 Emerson Electric Co.