AMNYTT 3/2019 - Page 52

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#52 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Phoenix Contact hadde som vanlig
en stor stand. Digitalisering le fulgt
opp i stor bredde Liten og svært kraftig er en god be-
skrivelse på Beckhoff Automations
industri PC
produsenter som er god kjent i Nor-
ge. Phoenix Contact stor vekt på
sin PLC Next løsning. Det skal være
ett åpen økosystem, slik at tredje-
parts aktører kan utnytte teknologi-
en enklest mulig. Operativsystemet
er Linux og for PLS programmering
er standard løsning CODESYS. Pho-
enix Contact har utviklet en rekke
apper, som kan lastes end fra PLC
Next Store hjemmeside. Beckhoff Automation er også en på-
driver for bruk av industrielle PCer.
Denne leverandøren utnytter til-
gjengelig prosessorteknologi til det
ytterste. 2 og 4 kjernes prosessorer
er nå helt vanlig. I de kraftigste løs-
ninger for TwinCAT 3, kalt P90, be-
nyttes det teknologi med 33 til 64
kjerner. I produsentens en oversikt
plasseres denne løsningen over vel-
dig høy ytelse. Med en slik datakraft
kan svært mange prosesser kjøres
samtidig.