AMNYTT 3/2019 - Page 51

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#51 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Digital teknologi er utnyttet fullt ut
og vedlikeholdsvennlige løsninger er utviklet
dard. En funksjon som vil gjøre både
operatørens og vedlikeholdsperso-
nellets arbeid enklere.
Digital teknologi er helt sentralt i
utviklingsarbeidet. Digital tvilling,
3-D printing og VR teknologi utnyt-
tes i stor grad. Resultatet lar ikke
vent på seg, utviklingsarbeidet går
raskere. Testing av ferdig konstruk-
sjon er allerede unnagjort når mas-
kinen monteres. AMNYTT har tidli-
gere omtalt utviklingen av denne
pakkemaskinen, se LINK.
I etterkant av messen har Tronrud
Engineering fått god respons på
sin tilstedeværelse på Hannover
Messen. Selv om det ble brukt en
god del ressurser i forbindelse med
messen, ser det ut til at den gode
responsen gjorde tilstedeværelsen
til en svært positiv opplevelse.
Litt mer norskt
I tillegg så vi et produkt som blir
produsert i Østfold. Fire Fighting
Systems vannkanon ble present på
NORD Drivesystems stand, som et
eksempel på avansert bruk av den-
ne motorprodusentens løsninger.
AMNYTT ble også møtt av norske
representanter på flere stands, hos