AMNYTT 3/2019 - Page 50

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#50 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Interessen for verdens raskeste pakkemaskin var stor, forteller Ola Tronrud
Rosinen i pølsen
For norske produsenter var det
presentasjonen av Tronrud Engi-
neerings pakkemaskin på Siemens
standen som var høydepunktet un-
der messen.
- Vi ønsker å øke vår markedsandel
i dette segmentet, sa Ola Tronrud til
AMNYTT under vårt besøk på mes-
sen. Ola Tronrud er gründeren av sel-
skapet og for tiden styreleder. Han
har overlatt den daglige ledelsen til
sønnen Olav. Tilbakemeldingene vi
fikk fra markedet var at det er øn-
skelig med en raskere pakkemaskin
enn det som produsentene nå tilbyr.
Styret i Tronrud Engineering fulgte
opp ønsket fra markedet, fortalte
Tronrud. De besluttet å sette i gang
et krevende utviklingsarbeid. Målet
var å tilby verdens raskeste pakke-
maskin, med en kapasitet på pak-
king av 300 poser i minuttet. Vi la
listen høyt og nå ser det ut til at vi
har lykkes.
Responsen er svært god forteller
Tronrud. For å få litt større opp-
merksomhet, ble det installert stem-
mestyring av maskinen som stod på
standen. Blant annet for styring av
hastigheten på pakkingen. Det er en
funksjonalitet som nok vil bli stan-