AMNYTT 3/2019 - Page 5

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Innhold
Er trykkluftanlegget ditt et energisluk................................................................................10
Flowmåling fra utsiden av røret..............................................................................................20
Siemens har omorganisert.........................................................................................................28
Hannover Messen – to hovedtrender og litt til..............................................................36
Norsk på Hannover...........................................................................................................................48
Temperaturmåling del 2 – termoelementer....................................................................56
Leverer prediktivt vedlikehold og operative støttetjenester til
BP i Nordsjøen.....................................................................................................................................60
Automatisering i havbruksindustrien.................................................................................66
Nr. 3 - 2019
ISSN 1893-6601 Forside: Bakgrunnbilde
av Joel Filipe på Unsplash
Illustrasjon av digital-or-dead.com Markedsansvarlig
Tom Mehlum
Telefon: 900 44 944
E-post: tom@amnytt.no
Ansvarlig utgiver
JES Consult
Fossilveien 40,
3034 Drammen
Bankkonto: 6138 06 63944 AMNYTT
distribueres digitalt
7 utgaver pr. år til 10.000
personer, herunder abonnenter
og NFEA- medlemmer.
Ansvarlig redaktør
Jan Eirik Schiøtz
Telefon: 997 98 302
E-post: jan.eirik@amnytt.no Annonsemateriell
Skal leveres i PDF-format
Sendes til tom@amnytt.no
Design og digital produksjon
Hi-Files Group
Tlf: +381 63 8866486 //
design@hi-files.com
www.hi-files.com
Grafisk design:
Ljubisa Miodragovic
Hovedsamarbeidspartnere