AMNYTT 3/2019 - Page 49

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#49 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Norsk på
Hannover
Norge har ikke tradisjon for å være synlig under Hannover
Messen. I år var det en norsk attraksjon som fikk berettiget
oppmerksomhet. På en av messen største stands, Siemens,
var Tronrud Engineerings nye pakke maskin en av
hovedelementene. Interessen var stor for verdens raskeste
pakkemaskin for chips poser.
Av Jan Eirik Schiøtz