AMNYTT 3/2019 - Page 47

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Pressemeldinger
KUKA.PickControl synkroniserer
roboter som jobber sammen
En typisk anvendelse er samlebånd der
produktene dukker opp i stor hastighet
og hulter til bulter. Herfra skal de plukkes
og legges i esker eller på annen måte
ordnes. – Løsningen har mange bruks-
områder i et stort antall industrisektorer.
Ett eksempel er næringsmiddelindustri-
en, sier Joacim Lorentsson. Men det kan
være hva som helst som skal plukkes
og ordnes. Skruer og muttere som skal
legges i riktig kartong, eller forskjellige
plastdeler som skal sorteres i perfekt
rekkefølge, sier Joacim Lorentsson.
Mass-Stream, fl ow meter for industrielle
gassapplikasjoner fra Bronkhorst
• Termisk masse-fl ow for alle gasser og gassmikser
• Mindre sensitiv for skitt, smuss og fuktighet
• Kan leveres med integrert reguleringsventil og skjerm
• Både analog og digital kommunikasjon som standard
www.fl ow.no