AMNYTT 3/2019 - Page 46

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Pressemeldinger
Nytt rammeverk
for DCS fra Siemens
Simatic PCS neo setter nye stan-
darder i prosessautomasjon. Intui-
tivt brukergrensesnitt og én samlet
arbeidsbenk for alle oppgaver, i et
komplett nytt rammeverk basert
på HTML5.
All data ligger i én database. Objekto-
rienteringen er konsistent og baserer
seg på prosessobjekter, avledet fra kon-
trollmodul-typer som danner basisen i
et prosjekt. Fra kontrollmodulene kan
man bulk-engineere og masse-oppda-
tere fra spesialiserte grensesnitt eller
fra et regneark-verktøy der man gjør
søk, og deretter editerer rett i databa-
sen.
Metodikken for å sette opp et prosess-
kontrollsystem er basert på at man selv
velger når i prosjekteringen prosjektet
bindes sammen. Man kan bygge opp
HW-arkitektur, PLS-program og HMI
helt uavhengig av hverandre og når
man er klar for det, binde prosjektet
sammen. Dermed er det få klikk også
for å gjøre endringer senere.