AMNYTT 3/2019 - Page 45

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#45 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Mobilleverandørene er nå der hvor IT selskapene var for noen år siden. De
tror de har gode løsninger på de fleste industrielle utfordringene
Industrien vil også få nye mulighe-
ter. På messen ble det vist et inline
prosesskontrollsystem for bil pro-
duksjon. Zeis måler alle nøkkel data
for hver komponent til karosseriet.
For å følge med i produksjonstem-
poet er det montert en rekke Zeis
enheter i produksjonslinjen. Etter
hvert som komponentene passere
sensoren blir data overført i et 5 G
mobilnett. Weidmüller presenterte
et energiovervåkingssystem som
benytter 5 G teknologi til signalo-
verføring.
Kjente selskaper som Ericsson, No-
kia, Huawei har tidligere ikke vært
synlig på messen. Nå hadde de alles
tore stand og presenterte løsninger
som tilsynelatende viste at selska-
pene kjente industriell produksjon
godt. Men det er nok ennå en vei å
gå for disse selskapene før de helt ut
forstår industri produksjonens egen-
art og krav. Denne bransjen må nok
gjennom samme forståelses fase
som de store IT gigantene måtte.
Men det er hevet over enhver tvil
at 5 G teknologien vil bli en natur-
lig del av infrastrukturen i industriell
produksjon i fremtiden.