AMNYTT 3/2019 - Page 44

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#44 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Norsk industri må øke oppmerksomheten
mer mot samarbeid mellom roboter og mennesket
systemer for å trekke nyttig in-
formasjon ut av dataene. Kunstig
intelligens, med forhåndsdefinerte
algoritmer, eller maskinlæring, som
finner sammenhenger i dataene på
egenhånd, er teknologier som gjør
det mulig å få nyttig informasjon ut
av enorme datamengder.
Eksempler hvor denne teknologi-
en nå benyttes er i løsninger hvor
mennesker og roboter samarbei-
der i samme operasjon, kalt cobot.
Samarbeidene roboter gir for det
første sikrere arbeidsforhold i gren-
sesnittet menneske maskin. Men det
frigjør også kapasitet hos operatø-
ren, slik at vedkommende kan utfø-
re mer krevende arbeidsoppgaver.
Moderne teknologi kan nå resultere
i at robotisering gir mer meningsfyl-
te arbeidsplasser enn tidligere. For
å utnytte potensialet til en cobot må
operatørens oppgaver være mer en
kun rutine pregete arbeidsproses-
ser. Det trengs en del erfaring for å
finne de gode løsninger, men flere
cobot leverandører har nå tilegnet
seg en god del erfaring, som bru-
kerne kan utnytte.
Mobil selskapenes inntog
5 G teknologien vil ikke bare revo-
lusjonere dagens telefonimarked.