AMNYTT 3/2019 - Page 41

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#41 /68
AMNYTT NR. 3 2019
SAP ved leder for digital leverandørkjede og produksjon,
Hala Zeine, viste ny forståelse for industriens utfordringer
å oppnå interoperabilitet. Den åpne
og interoperable tilnærmingen gir
gode muligheter for selskaper i alle
størrelser å utvikle løsninger for In-
dustri 4.0 industrielle.
Open Industry 4.0 Alliance tar sik-
te på at 80 prosent av maskinene i
en smart fabrikk skal snakke samme
språk.
Medlemmer av Alliansen er forplik-
tet til å skape et standardisert og
åpent økosystem for drift av høy-
automatiserte fabrikker, som også
inkludert logistikk og tjenester.
VX25. SYSTEM PERFECTION.
VX25 er et innovativt skapsystem, som
gir høyest mulig kvalitet og datastruktur,
reduserer kompleksitet og reduserer tiden
fra designfase, produksjon, montasje,
logistikk og vedlikehold.
www.rittal.no