AMNYTT 3/2019 - Page 38

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#38 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Flere topp politikere besøkte messen.
Merkel og Löfven blir her orientert om robotteknologi
Smart, sammenkoblet og digital var
de viktigste stikkordene under Han-
nover Messen. Digital teknologien
har vært fremtredende i flere år på
messen. Men nå ser vi at de store
It selskapene som Microsoft, Oracle,
IBM, SAP, Accenture og Fujitsu vi-
ser at de tar industriell produksjon
mer alvorlig enn tidligere. For det
første utnytter de partnerskap med
tradisjonelle leverandører på langt
bedre måte enn tidligere. Det gir IT
gigantene dypere forståelse for hva
kravene i produksjonsprosessene er.
For det andre har kontrolleverandø-
renes it kunnskaper økt. Nå møtes
de to bransjene på en helt annen
måte en tidligere, med større re-
spekt og forståelse for hverandre.
Resultatet er langt mer brukervenn-
lige løsninger.
Vi ser stadig at nye begreper og kon-
septer lanseres. Prediktiv intelligens
gikk igjen i mange sammenheng. I
bunnen ligger samarbeide mellom
automatiseringsleverandørene og It
selskaper.
Open Industry 4.0 Alliance
Under Hannover Messe 2019 un-
dertegnet europeiske selskaper fra
maskinindustrien, industriell auto-
masjon og programvareindustrien
en samarbeidsavtale for etablering
av organisasjonen Open Industry