AMNYTT 3/2019 - Page 34

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Pressemeldinger
PiiGAB 900S og HAN
Alle nye AMS (automatisk strøm
måler) målerne kommer med HAN
(Home Area Network) port der må-
leren kan sende målerdata.
PI-900 kan motta data fra inntil 2
målere samtidig. Dette er gunstig
dersom data skal benyttes til sty-
ring, maksvokting eller egne ener-
girapporter ettersom momentan-
forbruket rapporteres hvert 2,5
sekund. Autic system As har testet
løsningen mot Kamstrup, Aidon og
Kaifa målere.
Som tidligere kan man hente inn
data fra M-Bus, M-Bus Wireless og
Modbus til samme gateway.