AMNYTT 3/2019 - Page 30

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#30 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Vi skal hjelpe kundene til å finne gode digitaliserings løsninger, sier Bråten
Digitalisering i førersete Mer fleksibel organisasjon
Nå skal det ikke lenger hete divisjo-
ner, men Operative Company, for-
kortet COP. Antallet selskaper blir
tre:
• Digital Industries (DI)
• Smart Infrastructure (SI)
• Gas and Power (GP) - Hovedformålet med Vision 2020
+ selskapsstrategi er å gi Siemens
forskjellige virksomheter betydelig
mer entreprenørfrihet, men fortsatt
under det sterke Siemens-merke-
varen, for skarpere å fokus på sine
respektive markeder, sa Joe Kaeser
under presentasjonen av den nye
strategien. Kaeser er konsernsjef i
Siemens AG, moderselskapet til alle
Siemens selskaper. Han fortsatte
med å si; Hastigheten og kraften i
globale endringer øker, og det er vårt
ansvar å følge opp denne trenden.
Ved å videreutvikle strategien byg-
ger vi neste generasjons Siemens.
Mindre ledelse fra hovedkontor og
mer frihet for våre virksomheter i de
Enheten Digital Industri vil få 78
000 ansatte på verdensbasis, og
er det største av de nye COPene i
Siemens konsernet. Omsetningen
for denne enheten var i 2017 på om
lag 14 milliarder euro og hadde den
største marginen i konsernet. Denne
enheten vil nok bli den mest sentra-
le virksomheten for Siemens også i
tiden fremover.