AMNYTT 3/2019 - Page 29

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#AMNYTT NR. 3 2019
Siemens har
omorganisert
Med over 300 000 ansatte på verdensbasis
er det naturlig at toppledelsen fra tid til
annen ser på egen organisasjon. Over
tid så toppledelsen i Siemens at enkelte
sentrale funksjoner hadde økt bemanningen
ut over organisasjonens direkte behov.
Det ga økt overhead kostnader. I dagens
konkurransesituasjon er det avgjørende
å utvikle en fleksible og endringsvillig
organisasjon. Svaret var å redusere antall
divisjoner, og gi mer ansvar til de operative
enhetene.
Av Jan Eirik Schiøtz