AMNYTT 3/2019 - Page 26

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Pressemeldinger
Neste generasjons
racerbiler avdukes av
studentene på NTNU
På fritiden bygger de 67 studen-
tene i Revolve NTNU racerbiler
som går raskere enn en Tesla.
Torsdag 2. mai kveld ble de ny-
este fartsmonstrene avduket for-
an over 500 tilskuere på Studen-
tersamfundet og over 2500 som
fulgte med over nettet.
Den nyeste racerbilen “Nova” skal kun-
ne gå fra 0-100 på bare 2.2 sekunder og
veier kun 165 kilo, som er en vektreduk-
sjon på 18 kg fra bilen fra 2018. “Atmos”
er navnet på årets førerløse racerbil,
som skal kunne kjøre helt av seg selv
uten interaksjon fra mennesker, en så-
kalt autonom bil. ATMOS og Nova skal
snart konkurrere mot verdens beste in-
geniørlag i den verdensomspennende
ingeniørkonkurransen Formula Student.
- Disse studentene setter teori i praksis
i en skala som få andre organisasjoner
kan måle seg med. På kun åtte måne-
der går man fra blanke ark til to fullblods
racerbiler. Det er helt vanvittig. Dette er
studentene som utgjør fremtidens inge-
niører, og det vi ser her i dag er beviset
på hva dedikerte, ambisiøse og innova-
tive studenter kan få til sammen, sier
Karoline Halvorsen, Prosjektleder for
Revolve NTNU.