AMNYTT 3/2019 - Page 24

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Pressemeldinger
Tronrud Engineering
kåret til Norges smarteste
industribedrift 2019
I skarp konkurranse med en rek-
ke sterke konkurrenter ble Tron-
rud Engineering kåret til Norges
smarteste industribedrift 2019.
Prisen ble utdelt av Erna Solberg
under årets Industrikonferanse 7.
mai.
Kåringen skjer i samarbeid med Norsk
Industri og Siemens AS
• Prisen ble delt ut av Statsminister
Erna Solberg under Industrikonferansen
7. mai
• Dette er sjette året kåringen gjennom-
føres
• I arbeidet med å finne frem til de nomi-
nerte har juryen jobbet seg gjennom et
enormt vurderingsgrunnlag på jakt et-
ter de som driver norsk industri videre.
Av en rekke svært gode kandidater i år,
valgte juryen ut tre selskaper som kjen-
netegnes av å ha kommet langt innen
digitalisering og robotisering: Aarbakke,
Tronrud Engineering og Moelven.
— Disse bedriftene viser hvordan det er
mulig å drive verdiskapning til å leve av,
og som vi andre kan lære av. Stor evne til
omstilling og innovasjon gjør lokale hjør-
nesteinsbedrifter til globale markedsle-
dere på sine felt – tross at produksjonen
skjer i høykostlandet Norge. Dette gir
grunn til optimisme på vegne av norsk
industri, sier Anne Marit Panengstuen,
administrerende direktør i Siemens.