AMNYTT 3/2019 - Page 23

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#23 /68
man kan vurdere hvor god målingen
er, men også som tilstandsovervåk-
ning ved å se hvordan ulike parame-
tere utvikler seg over tid.
Kan optimalisere
energiforbruket
Bruken av ultralyd flowmetere er
også aktuelt innenfor energimåling.
Ved å måle flow på varme eller kjø-
lemedier sammen med tempera-
tur, kan man måle energimengden.
Dermed er det mulig å optimalisere
energibruken uten å sette inn store
antall av in-line energimålere.
Fleksibiliteten med de mange ulike
AMNYTT NR. 3 2019
bruksområdene for portabelt og fast
installert clamp-on ultralyd flowme-
ter tilsier at denne teknologien vil bli
brukt mer og mer i fremtiden.
I mellomtiden blir teknologien sta-
dig bedre og det vil helt sikkert bli
flere bruksområder for denne måle-
teknologien i fremtiden.
Flow-Teknikk AS er forhandler av
clamp-on ultralyd flowmeter fra
produsenten Flexim.
Mer informasjon om teknologien
finnes i denne artikkel; https://flow.
no/produktartikler/clamp-ultra-
lyd-prinsipp/
Kompakt Industriell PC
Simatic IPC127E
forbinder maskiner med hverandre og skyløsninger.