AMNYTT 3/2019 - Page 22

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#22 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Det finnes nær 20 forskjellige måleprinsipper for flow
Flow-Teknikk AS var først i Norge
med clamp-on ultralyd flowmeter
basert på gangtidsmetoden. Det
var først på 80 tallet at denne typen
ble tilgjengelig. Før dette fantes det
clamp-on ultralyd doppler flowme-
tere som har veldig lav ytelse og
krever dessuten gassbobler eller
partikler for å fungere. Dermed had-
de clamp-on ultralyd et dårlig rykte
fra starten av basert på et helt for-
skjellig måleprisnipp. Flow-Teknikk
AS har satset på dette måleprin-
sippet siden, og sett at det stadig
blir mer anvendt og at det er til stor
nytte for kundene. Teknologien blir
stadig bedre utviklet, og det er mye
som tidligere var en begrensning,
men som nå er mulig.
Fleksibelt
En annen fordel med teknologien er
at det finnes portable modeller. Der-
med kan man ta med seg en batteri-
drevet måler og i løpet av minutter
ha montert den på røret og lest av
flowen. Bruksområdet for portabelt
clamp-on flowmeter er svært stort.
Omtrent alle type rene væsker el-
ler gasser, rørtyper, rørdiametre fra
6mm til 6m og temperaturer fra
-200°C til +600°C er mulig å måle
på. Det å betjene instrumentet er
ikke vanskeligere enn at man kan
leie seg et portabelt clamp-on flow-
meter og måle selv uten opplæring
på forhånd.

En del prosesser har så krevende
prosessforhold at det er usikkert
hvilke typer flowmetere som vil fun-
gere. Mens med et flowmeter som
settes inn i røret risikerer kunden å
tape mye penger om det ikke fun-
gerer. Med ett portabelt clamp-on
flowmeter vil man enkelt kunne tes-
te dette på forhånd, før man går til
innkjøp av måler for fast installasjon.
Ultralyd flowmetere har veldig man-
ge muligheter for diagnose, slik at