AMNYTT 3/2019 - Page 21

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#21 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Clamp on er en svært fleksibel teknologi
Flowmetere blir brukt i alle bransjer
med en form for prosess, men det
kan være mange ulike grunner til at
mengden som går gjennom rørene
må måles. Det kan være balanse i en
prosess, dosering, myndighetskrav,
sikkerhet, handel, lekkasjeovervå-
king, oppvarming osv.
Det finnes omtrent 20 forskjellige
måleprinsipper for å måle gjennom-
strømming i rør. Noen er mer like
enn andre, men felles for de fleste
er at de går inn i røret på en eller
annen måte.
Om måleinstrumentet skal settes inn
i røret eller tas ut, så må prosessen
stoppes og røret tømmes. Dette kan
medføre stor ulempe og kostnad i
mange tilfeller. Det er her clamp-on
ultralyd måleprinsippet skiller seg
ut med at den monteres på utsiden
av røret. Dette kan gjøres under drift
uten å stanse prosessen. Dette gir la-
vere nedetid og økt sikkerhet, da det
ikke er noe risiko for lekkasje.
Bredt anvendelsesområder
På grunn av at rørgeometrien ikke
kan kalibreres på forhånd så er det
marginalt større usikkerhet med
clamp-on, men allikevel med ±1% av
avlest verdi er det godt nok for de
aller fleste applikasjoner. Ultralyd
flowmetere takler veldig store må-
leområder. Der de fleste flowmetere
har 1:10, kan ultralyd ha 1:100 eller
mer. Dette gjør den veldig godt eg-
net for lekkasjeovervåking i vannfor-
syningsnettet, der det på nattestid
kan være svært lave hastigheter på
vannstrømmen. Strømningshastig-
heter helt ned til 1 cm/s kan måles.