AMNYTT 3/2019 - Page 19

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Pressemeldinger
JUMO heatTHERM P300 gir
sikre og pålitelige målinger
Med JUMO heatTHERM P300 blir
JUMO-porteføljen av panelmon-
terte termostater ytterligere styr-
ket. Termostaten er tilgjengelig med
en maksimal veksel kapasitet på 30
A/480V. JUMO heatTHERM P300
leveres med trip-free funksjon som en
ekstra sikkerhet. Dette er helt unikt i
dette prissegmentet.
Den elektromagnetiske termostaten le-
veres med ulike typer tilkoblingsmulig-
heter som for eksempel flatkontakter,
skruklemmer eller push-in tilkoblinger.
Eksempler på bruksområder er: varme-
pumper, bakerovner, frityrkokere innen
catering bransjen.
Innovasjon i praksis
Reduserte
installasjonskostnader
Økt effektivitet
LB PROFINET-Gateway
- åpner døren
til innovative IIoT-løsninger
Kosteffektiv tilkobling av analoge sensorer og aktuatorer til styresystem
Sømløs integrasjon av utstyrsdata og prosessdata
Sanntids kommunikasjon mot styresystem øker anleggets tilgjengelighet
Ethernetbasert kommunikasjon kan behandle store mengder data med høy hastighet
Støtter HART-IP vedlikeholdprotokoll
Pepperl+Fuchs AS
Frednesøya 21 · 3933 Porsgrunn · Tlf. 35 57 38 00
eMail: info@no.pepperl-fuchs.com · www.pepperl-fuchs.no
Your automation, our passion.
www.pepperl-fuchs.com/profinetgateway