AMNYTT 3/2019 - Page 18

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Pressemeldinger
Se det du ikke kan høre
Den håndholdte Fluke ii900 Sonisk
Industriell Bildesensor er designet
for produksjonsanlegg som benyt-
ter trykkluft. Lekkasjer i trykkluft-,
gass- og vakuumsystemer rammer
både produksjonstiden og bunn-
linjen.
Det er ikke unormalt med 20 til 30 pro-
sent lekkasje fra større anlegg noe som
fører til store energikostnader. Med mi-
nimal trening, kan vedlikeholdsteam
nå søke etter luft eller vakuum lekka-
sjer selv i aktive produksjons-perioder
i støyfulle omgivelser.
UNIVERSAL ROBOTS
application builder – nå på Norsk
Universal Robots fortsetter å ta tak
i kunnskapsgapet når det gjelder
automatisering med vårt applika-
sjonsbygger-verktøy, som letter
konfigureringen av robotceller og
utrullingen, samtidig som det øker
robotens tekstkyndighet og evner.
Applikasjonsbyggeren fører kundene
gjennom hele prosessen med å byg-
ge en vellykket UR-robotapplikasjon
som er optimalisert for gjennom-
strømning og kostnader.
Det online konfigurasjonsverktøyet
tilbyr:
• en trinnvis prosess hvor man velger
riktig robot og riktig ’end-of-arm’-
verktøy (EOAT)
•en gjennomgang av fordeler og
ulemper ved ulike konfigurasjonsmu-
ligheter
• en mulighet