AMNYTT 3/2019 - Page 12

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#12 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Anlegget har høy automatiseringsgrad
Det er god økonomi i å få sjekket
trykkluftsystemet i en produksjons-
bedrift. En rekke leverandører har
utviklet tekniske systemer som kan
overvåke trykkluftforbruket. Men
for å få fullt utbytte av slike over-
våkingsprogrammer trengs det
kunnskap både om trykkluft og
overvåkingssystemene. Tyge Filseth
i Tylekk AS er en av de få her i lan-
det som har gjort det til levebrød å
avdekke lekkasjer i trykkluftanlegg i
industrien. Han kan vise til en rekke
økonomisk vellykkede prosjekter.
Hva gjør
trykkluft energikrevende
– Trykkluftanlegg går ofte kontinu-
erlig og er noe virksomheten må
ha. Vi glemmer lett at det er energi
involvert, sier Sandbakk fra ENO-
VA. Videre er det flere områder
som stjeler energi. Det er mye rør,
ledninger og ventiler i slike anlegg,
som ofte ikke er helt tette. Og det
går også mye energi tapt til varme.
Dermed tilføres kompressoren langt
mer energi, og produsere mer luft,
enn nødvendig. Undersøkelser viser
at rundt 80 prosent av kostnadene
for et trykkluftanlegg i dets levetid
er energiforbruk
Jobber systematisk
En stor forbruker av trykkluft er
Ringnes. I alt prosesseres det 300
million liter drikkevarer i anlegg på
Gjelleråsen utenfor Oslo. I 2016 star-