AMNYTT 3/2019 - Page 11

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#11 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Er trykkluftanlegget
ditt et energisluk
Analyser viser at omlag 10 prosent av all energi
europeisk industri forbruker er til produksjon av
trykkluft. I enkelte sektorer er andelen så høy
som 50 prosent. De fleste anlegg har lekkasjer.
Potensialet for å redusere energiforbruket ligger
mellom fem og 50 prosent, viser analyser som
er utført av EU. Målsetting til den Europeiske
Union er å redusere drivhusgassutslippet med
40 prosent av 19990 nivået innen 2030. En
vesentlig bidragsyter i dette arbeidet kan være å
fjerne lekkasjer i industrielle trykkluftanlegg.
Av Jan Eirik Schiøtz